Mijn naam is Bernou Karten en ik ontwerp als ‘illustratia’ mijn frivole sprookjeskunst!
Illustraties, tekeningen, schilderijen en beelden.
Dromerige en gedetailleerde sferen zie je in mijn werk
bij vrouwen- meisjes figuren,
katten, vogels, dieren, engelen, elfjes, fabelfiguren, metaforen…

Deze zijn geïnspireerd op vertelsels, de natuur, levenservaring
en soms met een knipoog naar een beroemde kunstenaar.
Frivool, speels, verhalend, origineel.

Ik geniet van creëren, het geeft me de vrijheid om een eigen wereld te scheppen.
In 2013 heb ik daarom nog een onderwijsbevoegdheid aan de AHK gehaald
voor beeldende kunst en vormgeving.

Het heeft me zeker geholpen in inzichten en de verfijning van mijn werk.
En natuurlijk  de samenwerking met mijn man Pieter, die ook kunstenaar is.
Mijn logo is geïnspireerd op mijn jongste dochter, die graag op de trampoline springt.

Mijn illustraties en schilderijen zijn geschikt voor ontwerpen van diverse gelegenheidskaarten,
posters,
boeken of magazines, huisstijl,
muur- of meubelschilderingen in mijn ‘illustratia sprookjeskunst-stijl.’

Mijn ontwerpen kunnen zowel ambachtelijk gemaakt,
of als (fine art) print op stevig paneel met een UV
beschermlaag
of doek gedrukt worden.
En tekeningen origineel of als (fine art) print op papier.
Printwerk op serviesgoed of kleding.

Ook het formaat kan in overleg aangeleverd worden.

Een beeld van keramiek, vilt of papier-maché als cadeau voor een jubileum,
een geboorte of andere speciale persoonlijke gelegenheid.

Grafisch design als uniek, onderscheidend en persoonlijk ontwerp.

Mijn werk is kunst op maat en uniek
voor particulieren en bedrijven.
Een prijs wordt daarom onderling per opdracht afgesproken.  

Op mijn site laat ik je zowel eigen werk zien als eigen werk in opdracht. Ideeën genoeg.
Wil je meer weten over hoe ik werk in opdracht, klik 
hier

Mocht je meer informatie willen of een reactie willen geven,
neem gerust contact op.
Ik help je graag! 


 My name is Bernou Karten and I design as ‘illustratia’ my frivolous fairytale art!

Illustrations, drawings, paintings and images.
You can see dreamy and detailed atmospheres images in my work in femaile girl figures,
cats, birds, animals, fairies, angels, fabled figures, metaphors…

These are are inspired by little narritives, nature, life experience
and sometimes a little reference to a famous artist.
Frivolous, playful, narrative, personal.

I enjoy creating, it gives me the freedom to create my own world.
In 2013, I therefore obtained a teaching qualification from the AHK for visual arts and design.

It certainly helped me with insights and the refinement of my work.
And of course, also the collaboration with my husband Pieter, who is also an artist.
My logo is inspired by my youngest daughter, who likes to jump on the trampoline.

My illustrations and paintings are suitable for the design of various
occasion cards,
posters,
books or magazines, house style,
wall or furniture paintings in my ‘illustratia fairytale art style.’

My designs can be made either by hand
or as a (fine art) print on a sturdy panel with a UV protective layer
or printed on canvas.

And drawings original or as (fine art) print on paper.
Printing on crockery or clothing.

The format can also be supplied in consultation.

A sculpture of ceramic,felt or papier-mâché as a gift for an anniversary,
a birth or other special personal occasion.

Graphic design as a unique, distinctive and personal design.

My work is custom art and unique for individuals and companies.
A price is therefore mutually agreed per assignment.

On my site I show you your own work as well as your own commissioned work.
Plenty of ideas.If you would like more information or would like to give a reaction,
please do not hesitate to contact us.
I would like to help you!